Rudka, 30.05.2014 r.

SEK.271.6.2014

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup wraz z dostawą sprzętu multimedialnego i programów komputerowych w ramach projektu pod nazwą: „Szansa na rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL”

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę, której ocena wynosi 100 pkt, złożyła firma:

PPHU AKO

Artur Kosiński

ul. Binduga 80A

17-120 Brańsk

cena oferty: 24 500,00 zł

Ocena pozostałych, niepodlegających odrzuceniu ofert przedstawia się następująco:

  1. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS”, sp. z o.o., Aleja Solidarności 15, 15-751 Białystok – oferta uzyskała ocenę wynoszącą 98,8 pkt.
  2. K&R Distributors Rafał Gałuszewski, ul. Adama Mickiewicza 58/11, 17-100 Bielsk Podlaski - oferta uzyskała ocenę wynoszącą 80,5 pkt.
  3. Centrum Informatyki ZETO S.A., ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok - oferta uzyskała ocenę wynoszącą 79,2 pkt.
  4. VICO Spółka Jawna D. Daniłowski K. Zakrzewski, Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin - oferta uzyskała ocenę wynoszącą 78,9 pkt.
z up. Wójta
Sekretarz Gminy
/-/Jerzy Gabrysiak

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Data wprowadzenia: 2014-05-30

Data modyfikacji: 2014-05-30

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2014-05-30