Rudka, 28.03.2014 r..

SEK.271.4.2014

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup wraz z dostawą materiałów i pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego i programów komputerowych w ramach projektu pod nazwą: „Szansa na rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL”

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuje się, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, dotyczących wykonania części I zamówienia, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:

LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskólski

ul. Mrozowskiego 7/1

27-200 Starachowice

Cena ofertowa brutto: 2 697,70 zł

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta spełnia wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w jedynym podlegającym ocenie kryterium – cena, tj. 100 punktów.

W przedmiotowym postępowaniu, niepodlegające odrzuceniu oferty dotyczące wykonania części I zamówienia złożyli także następujący wykonawcy:

 1. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z o.o., Aleja Solidarności 15, 15-751 Białystok - oferta uzyskała ocenę wynoszącą 96,0 pkt;
 2. PPHU Vika Renata Musielska, Lubanów 28b, 98-235 Błaszki - oferta uzyskała ocenę wynoszącą 44,6 pkt;
 3. PHU „SOBEX-NOWY” Krzysztof Bednarz, ul. Parkowa 4/1, 17-200 Hajnówka  - oferta uzyskała ocenę wynoszącą 90,0 pkt;
 4. KLADREW Urszula Muża-Klamann, ul. 3 Maja 17/6, 83-300 Kartuzy – oferta uzyskała ocenę wynoszącą 64,7 pkt.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuje się, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, dotyczących wykonania części II zamówienia, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:

LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskólski

ul. Mrozowskiego 7/1

27-200 Starachowice

Cena ofertowa brutto: 1 508,40 zł

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta spełnia wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w jedynym podlegającym ocenie kryterium – cena, tj. 100 punktów.

W przedmiotowym postępowaniu, niepodlegające odrzuceniu oferty dotyczące wykonania części II zamówienia złożyli także następujący wykonawcy:

 1. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z o.o., Aleja Solidarności 15, 15-751 Białystok - oferta uzyskała ocenę wynoszącą 84,3 pkt;
 2. PPHU Vika Renata Musielska, Lubanów 28b, 98-235 Błaszki - oferta uzyskała ocenę wynoszącą 56,9 pkt;
 3. PHU „SOBEX-NOWY” Krzysztof Bednarz, ul. Parkowa 4/1, 17-200 Hajnówka  - oferta uzyskała ocenę wynoszącą 92,7 pkt.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuje się, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, dotyczących wykonania części III zamówienia, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:

LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskólski

ul. Mrozowskiego 7/1

27-200 Starachowice

Cena ofertowa brutto: 638,45 zł

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta spełnia wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w jedynym podlegającym ocenie kryterium – cena, tj. 100 punktów.

W przedmiotowym postępowaniu, niepodlegające odrzuceniu oferty dotyczące wykonania części III zamówienia złożyli także następujący wykonawcy:

 1. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z o.o., Aleja Solidarności 15, 15-751 Białystok - oferta uzyskała ocenę wynoszącą 79,8pkt;
 2. PPHU Vika Renata Musielska, Lubanów 28b, 98-235 Błaszki - oferta uzyskała ocenę wynoszącą 49,0 pkt;
 3. PHU „SOBEX-NOWY” Krzysztof Bednarz, ul. Parkowa 4/1, 17-200 Hajnówka  - oferta uzyskała ocenę wynoszącą 85,1 pkt;
 4. Tesora Marzena Paczyńska, ul. Cieszyńska 367/201, 43-300 Bielsko-Biała - oferta uzyskała ocenę wynoszącą 66,0 pkt;
 5. Kal-Sport Hurtownia Sportowa, Al. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów - oferta uzyskała ocenę wynoszącą 85,1 pkt.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuje się, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, dotyczących wykonania części IV zamówienia, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:

PROGRA Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 48/50

80-241 Gdańsk

Cena ofertowa brutto: 1 190,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta spełnia wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w jedynym podlegającym ocenie kryterium – cena, tj. 100 punktów.

W przedmiotowym postępowaniu, niepodlegające odrzuceniu oferty dotyczące wykonania części IV zamówienia złożyli także następujący wykonawcy:

 1. PPHU Vika Renata Musielska, Lubanów 28b, 98-235 Błaszki - oferta uzyskała ocenę wynoszącą 78,0 pkt;
 2. PHU „SOBEX-NOWY” Krzysztof Bednarz, ul. Parkowa 4/1, 17-200 Hajnówka  - oferta uzyskała ocenę wynoszącą 88,1 pkt;
 3. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskólski, ul. Mrozowskiego 7/1, 27-200 Starachowice - oferta uzyskała ocenę wynoszącą 96,7,0 pkt;
 4. Kal-Sport Hurtownia Sportowa, Al. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów - oferta uzyskała ocenę wynoszącą 85,1 pkt.

 

Z up. Wójta
/-/Jerzy Gabrysiak
Sekretarz Gminy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Data wprowadzenia: 2014-03-28

Data modyfikacji: 2014-03-28

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2014-03-28