Rudka, 23.04.2014 r..

SEK.271.4.2014

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup wraz z dostawą materiałów i pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego i programów komputerowych w ramach projektu pod nazwą: „Szansa na rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL”

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuje się, że po dokonaniu ponownej oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty:

w części nr I postępowania:

oferta złożona przez firmę

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 15

15-751 Białystok

Cena ofertowa brutto: 2 810,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta spełnia wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w jedynym podlegającym ocenie kryterium – cena, tj. 100 punktów.

W przedmiotowym postępowaniu, niepodlegające odrzuceniu oferty dotyczące wykonania części I zamówienia złożyli także następujący wykonawcy:

  1. PHU „SOBEX-NOWY” Krzysztof Bednarz, ul. Parkowa 4/1, 17-200 Hajnówka  - oferta uzyskała ocenę wynoszącą 93,8 pkt;
  2. KLADREW Urszula Muża-Klamann, ul. 3 Maja 17/6, 83-300 Kartuzy – oferta uzyskała ocenę wynoszącą 67,4 pkt.

 

w części nr II postępowania:

oferta złożona przez firmę

PHU „SOBEX-NOWY” Krzysztof Bednarz

ul. Parkowa 4/1

17-200 Hajnówka

cena ofertowa brutto: 1 628,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta spełnia wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w jedynym podlegającym ocenie kryterium – cena, tj. 100 punktów.

W przedmiotowym postępowaniu, niepodlegające odrzuceniu oferty dotyczące wykonania części II zamówienia złożyli także następujący wykonawcy:

  1. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z o.o., Aleja Solidarności 15, 15-751 Białystok - oferta uzyskała ocenę wynoszącą 91,0 pkt.

 

w części nr III postępowania:

oferta złożona przez firmę

PHU „SOBEX-NOWY” Krzysztof Bednarz

ul. Parkowa 4/1

17-200 Hajnówka

cena ofertowa brutto: 698,40 zł

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta spełnia wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w jedynym podlegającym ocenie kryterium – cena, tj. 100 punktów.

W przedmiotowym postępowaniu, niepodlegające odrzuceniu oferty dotyczące wykonania części III zamówienia złożyli także następujący wykonawcy:

  1. Kal-Sport Hurtownia Sportowa, Al. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów - oferta uzyskała ocenę wynoszącą 98,4 pkt.
 
z up. Wójta
Sekretarz Gminy
/-/Jerzy Gabrysiak

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Data wprowadzenia: 2014-04-23

Data modyfikacji: 2014-04-23

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2014-04-23