Rudka, 11.03.2014 r.

SEK.271.4.2014

 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego pn.: „Zakup wraz z dostawą materiałów i pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego i programów komputerowych w ramach projektu pod nazwą: „Szansa na rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL”

Informuje się wszystkich wykonawców, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zamawiający zmienia treść SIWZ w następującym zakresie:

 

  1. w załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, opis części IV przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:

„IV część – pomoce dydaktyczne do doradztwa edukacyjno-zawodowego

Lp.

Nazwa przedmiotu

Opis

Ilość

1.

Specjalistyczny pakiet z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Specjalistyczny pakiet z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego  wykorzystujący najnowsze trendy, techniki społecznościowe, najnowsze techniki audiowizualne i narzędzia wspierające rozwój kariery uczniów. Narzędzia zawarte w pakiecie mają służyć do realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz zapewniać stałą pomoc we wdrożeniu i rozwoju tych usług w szkole. Program zawierający minimum :- multimedialny zestaw dydaktyczny + scenariusze lekcji z pełnym instruktażem,

- profesjonalny test preferencji i predyspozycji zawodowych,

-test do samobadania zarządzania czasem,

-  test do badania kreatywności,

-dostęp do portalu wsparcia,

- konsultacje on-line i telefoniczne,

- informacje na temat systemu edukacji w Polsce odbywania praktyk   wolontariatu, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych, prowadzenia firmy, programów europejskich.

1 szt.

 

2) w załączniku nr 3 do SIWZ – formularzu cenowym, w części IV, użytą nazwa przedmiotu „Specjalistyczny program multimedialny z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” należy traktować jako nazwę: „Specjalistyczny pakiet z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”.

 

Wójt

/-/Andrzej Anusiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Data wprowadzenia: 2014-03-11

Data modyfikacji: 2014-03-11

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2014-03-11