Rudka, 22.01.2014 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Rudka

ul. Brańska 13

17-123 Rudka

 

SEK.271.1.2014

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pod nazwą: „Szansa na rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL”

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje się, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, wybrano jako najkorzystniejsze oferty następujących wykonawców:

 1. Dla części I SZKOŁA PODSTWOWA: Ośrodek Nauczania Języków Obcych „Języki Świata” Katarzyna Anna Kowalczuk, ul. Sienkiewicza 49, 15-002 Białystok – cena ofertowa brutto: 860,00 zł.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: oferta spełnia wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w jednym podlegającym ocenie kryterium – cena, tj. 100 pkt.

W przedmiotowym postępowaniu, dla części I SZKOŁA PODSTWOWA, niepodlegające odrzuceniu oferty złożyli także następujący wykonawcy:

 1. LANGRAS S.C. Oddział w Stalowej Woli, ul. 1-go Sierpnia 12 lok. 715, 37-450 Stalowa Wola – oferta uzyskała ocenę wynoszącą 81 pkt;
 2. Ewa Stalewska, ul. Grunwaldzka 16, 17-100 Bielsk Podlaski - oferta uzyskała ocenę wynoszącą 61 pkt.

 

 1. Dla części II SZKOŁA PODSTAWOWA: Ośrodek Nauczania Języków Obcych „Języki Świata” Katarzyna Anna Kowalczuk, ul. Sienkiewicza 49, 15-002 Białystok – cena ofertowa brutto: 1 720,00 zł.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: oferta spełnia wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w jednym podlegającym ocenie kryterium – cena, tj. 100 pkt.

W przedmiotowym postępowaniu, dla części II SZKOŁA PODSTWOWA, niepodlegające odrzuceniu oferty złożyli także następujący wykonawcy:

 1. LANGRAS S.C. Oddział w Stalowej Woli, ul. 1-go Sierpnia 12 lok. 715, 37-450 Stalowa Wola – oferta uzyskała ocenę wynoszącą 83 pkt;
 2. Joanna Fronc, ul. Polna 16, 17-123 Rudka – oferta uzyskała ocenę wynoszącą 61 pkt.

 

 1. Dla części III SZKOŁA PODSTAWOWA: Bożena Kowalczuk, Lubieszcze 22, 17-120 Brańsk – cena ofertowa brutto:  4 200,00 zł.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: oferta spełnia wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w jednym podlegającym ocenie kryterium – cena, tj. 100 pkt.

Oferta była jedyną ofertą złożoną dla tej części postępowania.

 

 1. Dla części IV SZKOŁA PODSTAWOWA: Anna Półtorak, Lubieszcze 44, 17-120 Brańsk – cena ofertowa brutto: 3 000,00 zł.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: oferta spełnia wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w jednym podlegającym ocenie kryterium – cena, tj. 100 pkt.

Oferta była jedyną ofertą złożoną dla tej części postępowania.

 

 1. Dla części V SZKOŁA PODSTAWOWA: Marzanna Chwaszczewska, ul. Armii Krajowej 29/18, 17-120 Brańsk – cena ofertowa brutto: 3 560,00 zł.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: oferta spełnia wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w jednym podlegającym ocenie kryterium – cena, tj. 100 pkt.

W przedmiotowym postępowaniu, dla części V SZKOŁA PODSTWOWA, niepodlegające odrzuceniu oferty złożyli także następujący wykonawcy:

 1. Teresa Bożena Półtorak, Lubieszcze 44, 17-120 Brańsk – oferta uzyskała ocenę wynoszącą 99 pkt.

 

 1. Dla części VI SZKOŁA PODSTAWOWA: Ośrodek Nauczania Języków Obcych „Języki Świata” Katarzyna Anna Kowalczuk, ul. Sienkiewicza 49, 15-002 Białystok – cena ofertowa brutto: 1 290,00 zł.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: oferta spełnia wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w jednym podlegającym ocenie kryterium – cena, tj. 100 pkt.

W przedmiotowym postępowaniu, dla części VI SZKOŁA PODSTWOWA, niepodlegające odrzuceniu oferty złożyli także następujący wykonawcy:

 1. LANGRAS S.C. Oddział w Stalowej Woli, ul. 1-go Sierpnia 12 lok. 715, 37-450 Stalowa Wola – oferta uzyskała ocenę wynoszącą 83 pkt;
 2. Wiesława Golińska, ul. Klonowa 7, 17-120 Brańsk – oferta uzyskała ocenę wynoszącą 61 pkt.
 1. Dla części VII SZKOŁA PODSTAWOWA: Gniewek Marzena „Open’er” Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii „Ważka” Usługi, Handel, ul Pogodna 8, 58-306 Wałbrzych – cena ofertowa brutto: 1 903,60 zł.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: oferta spełnia wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w jednym podlegającym ocenie kryterium – cena, tj. 100 pkt.

W przedmiotowym postępowaniu, dla części VII SZKOŁA PODSTWOWA, niepodlegające odrzuceniu oferty złożyli także następujący wykonawcy:

 1. Grzegorz Sokołowski, ul. Jagiellońska 8, 17-120 Brańsk – oferta uzyskała ocenę wynoszącą 68 pkt.

 

 1. Dla części VIII SZKOŁA PODSTAWOWA: Dii Art. Dawid Wakulewski, Widowo 157, 17-100 Bielsk Podlaski – cena ofertowa brutto: 3 000,00 zł.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: oferta spełnia wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w jednym podlegającym ocenie kryterium – cena, tj. 100 pkt.

Oferta była jedyną ofertą złożoną dla tej części postępowania.

 

 1. Dla części IX SZKOŁA PODSTAWOWA: Marek Troc, ul Kazimierzowska 10/3, 17-100 Bielsk Podlaski – cena ofertowa brutto: 2 720,00 zł.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: oferta spełnia wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w jednym podlegającym ocenie kryterium – cena, tj. 100 pkt.

W przedmiotowym postępowaniu, dla części IX SZKOŁA PODSTWOWA, niepodlegające odrzuceniu oferty złożyli także następujący wykonawcy:

 1. Irena Folwarska, Plac Ratuszowy 1/6, 17-100 Bielsk Podlaski – oferta uzyskała ocenę wynoszącą 80 pkt.

 

 1. Dla części I GIMNAZJUM: Ośrodek Nauczania Języków Obcych „Języki Świata” Katarzyna Anna Kowalczuk, ul. Sienkiewicza 49, 15-002 Białystok – cena ofertowa brutto: 860,00 zł.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: oferta spełnia wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w jednym podlegającym ocenie kryterium – cena, tj. 100 pkt.

W przedmiotowym postępowaniu, dla części I GIMNAZJUM, niepodlegające odrzuceniu oferty złożyli także następujący wykonawcy:

 1. Małgorzata Fronc, Olendy 110, 17-123 Rudka – oferta uzyskała ocenę wynoszącą 61 pkt.

 

 1. Dla części II GIMNAZJUM: Ośrodek Nauczania Języków Obcych „Języki Świata” Katarzyna Anna Kowalczuk, ul. Sienkiewicza 49, 15-002 Białystok – cena ofertowa brutto: 2 580,00 zł.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: oferta spełnia wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w jednym podlegającym ocenie kryterium – cena, tj. 100 pkt.

W przedmiotowym postępowaniu, dla części II GIMNAZJUM, niepodlegające odrzuceniu oferty złożyli także następujący wykonawcy:

 1. Zofia Gawrysiak, ul. Zakościelna 43, 17-123 Rudka – oferta uzyskała ocenę wynoszącą 61 pkt;
 2. Agnieszka Konstantynowicz, ul. Bielska 15, 17-120 Brańsk – oferta uzyskała ocenę wynoszącą 48 pkt.

 

 1. Dla części III GIMNAZJUM: Elżbieta Krasińska – Oniśkiewicz, ul. Kilińskiego 31, 17-100 Bielsk Podlaski – cena ofertowa brutto: 4 200,00 zl.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: oferta spełnia wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w jednym podlegającym ocenie kryterium – cena, tj. 100 pkt.

Oferta była jedyną ofertą złożoną dla tej części postępowania.

 

 1. Dla części IV GIMNAZJUM: Anna Półtorak, Lubieszcze 44, 17-120 Brańsk – cena ofertowa brutto: 3 000,00 zł.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: oferta spełnia wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w jednym podlegającym ocenie kryterium – cena, tj. 100 pkt.

Oferta była jedyną ofertą złożoną dla tej części postępowania.

 

 1. Dla części V GIMNAZJUM: Barbara Małgorzata Kozłowska, ul. Błonie 3A, 17-120 Brańsk – cena ofertowa brutto: 1 680,00 zł.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: oferta spełnia wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w jednym podlegającym ocenie kryterium – cena, tj. 100 pkt.

Oferta była jedyną ofertą złożoną dla tej części postępowania.

 

 1. Dla części VI GIMNAZJUM: Lucyna Kazimierska, Glinik 30, 17-120 Brańsk – cena ofertowa brutto: 3 200,00 zł.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: oferta spełnia wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w jednym podlegającym ocenie kryterium – cena, tj. 100 pkt.

Oferta była jedyną ofertą złożoną dla tej części postępowania.

 

 1. Dla części VII GIMNAZJUM: Karolina Diana Faszczewska, Klukowo Kolonia 10, 18-214 Klukowo – cena ofertowa brutto: 2 800,00 zł.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: oferta spełnia wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w jednym podlegającym ocenie kryterium – cena, tj. 100 pkt.

W przedmiotowym postępowaniu, dla części VII GIMNAZJUM, niepodlegające odrzuceniu oferty złożyli także następujący wykonawcy:

 1. Agnieszka Konstantynowicz, ul. Bielska 15, 17-120 Brańsk – oferta uzyskała ocenę wynoszącą 47 pkt.

 

 1. Dla części VIII GIMNAZJUM: Grzegorz Sokołowski, ul. Jagiellońska 8, 17-120 Brańsk – cena ofertowa brutto: 2 800,00 zł.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: oferta spełnia wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w jednym podlegającym ocenie kryterium – cena, tj. 100 pkt.

Oferta była jedyną ofertą złożoną dla tej części postępowania.

 

 1. Dla części IX GIMNAZJUM: Anna Maleszewska – Osipczuk, Widowo 16, 17-100 Bielsk Podlaski – cena ofertowa brutto: 2 800,00 zł.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: oferta spełnia wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w jednym podlegającym ocenie kryterium – cena, tj. 100 pkt.

Oferta była jedyną, niepodlegającą odrzuceniu ofertą złożoną dla tej części postępowania.

 

 1. Dla części X GIMNAZJUM: Dii Art. Dawid Wakulewski, Widowo 157, 17-100 Bielsk Podlaski – cena ofertowa brutto: 6 000,00 zł.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: oferta spełnia wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w jednym podlegającym ocenie kryterium – cena, tj. 100 pkt.

Oferta była jedyną ofertą złożoną dla tej części postępowania.

 

 1. Dla części XI GIMNAZJUM: Marek Troc, ul. Kazimierzowska 10/3, 17-100 Bielsk Podlaski – cena ofertowa brutto: 2 480,00 zł.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: oferta spełnia wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w jednym podlegającym ocenie kryterium – cena, tj. 100 pkt.

W przedmiotowym postępowaniu, dla części XI GIMNAZJUM, niepodlegające odrzuceniu oferty złożyli także następujący wykonawcy:

 1. Irena Folwarska, Plac Ratuszowy 1/6, 17-100 Bielsk Podlaski – oferta uzyskała ocenę wynoszącą 80 pkt.

 

 1. Dla części XII GIMNAZJUM: Gniewek Marzena „Open’er” Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii „Ważka” Usługi, Handel, ul Pogodna 8, 58-306 Wałbrzych – cena ofertowa brutto:4 146,21 zł.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: oferta spełnia wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w jednym podlegającym ocenie kryterium – cena, tj. 100 pkt.

W przedmiotowym postępowaniu, dla części XII GIMNAZJUM, niepodlegające odrzuceniu oferty złożyli także następujący wykonawcy:

 1. Marek Troc, ul. Kazimierzowska 10/3, 17-100 Bielsk Podlaski – oferta uzyskała ocenę wynoszącą 75 pkt;
 2. Justyna Baczewska, Al. Woj. Polskiego 71D, 18-300 Zambrów – oferta uzyskała ocenę wynoszącą 76 pkt;
 3. Iwona Kołos, ul. Myśliwska 17, 17-100 Bielsk Podlaski – oferta uzyskała ocenę wynoszącą 67 pkt.

Wójt

/-/Andrzej Anusiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Data wprowadzenia: 2014-01-22

Data modyfikacji: 2014-01-22

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2014-01-22