Rudka, 15.01.2014 r.

SEK.271.1.2014

 

INFORMACJA

O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pod nazwą: „Szansa na rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL”

 

Informuje się wszystkich wykonawców, że na podstawie art.38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zamawiający zmienia treść SIWZ w następującym zakresie:

  1. W rozdziale III.2. ust. 4 SIWZ:

1) jest: „Część VIII Zajęcia sportowe – w wymiarze 80 godzin”

powinno być: „Część VIII Zajęcia sportowe – w wymiarze 40 godzin”;

                        2) jest: „Część IX Zajęcia sportowe – w wymiarze 80 godzin”

powinno być: „Część IX Zajęcia sportowe – w wymiarze 40 godzin”.

 

Wójt

/-/Andrzej Anusiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Data wprowadzenia: 2014-01-15

Data modyfikacji: 2014-01-15

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2014-01-15