Rudka, dnia 08.10.2014 r.

KO.271.7.2014

WYKONAWCY

Dot. zadania: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Wyjaśnienie treści SIWZ – cz. 2

 

 

Zamawiający – Gmina Rudka, działając zgodnie z art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907) udziela odpowiedzi na podstawie pytań Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający przestawia poniżej treści pytań i odpowiedzi.

 

Pytanie 1.

Uzupełnienie danych w tabeli nr 2 – Wykaz budynków i budowli w Gminie Rudka

 1. zabezpieczenia p/pożarowe i p/kradzieżowe
 2. rok budowy
 3. rodzaj materiałów z jakich są wykonane budynki

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada informacji dotyczących budynków i nie jest w stanie ich ustalić.

 

Pytanie 2.

Czy Zamawiający posiada wysypisko śmieci i czy ma być ono przedmiotem ubezpieczenia?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada wysypisko śmieci, które jest w rekultywacji od trzech lat. Podlega ubezpieczeniu w zakresie OC.

 

Pytanie 3.

W ubezpieczeniu OC działalności wnioskujemy o zmianę zapisu jak poniżej:

 

Jest:

pkt j)

odpowiedzialność cywilna za szkody w środowisku powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także wszelkie koszty poniesione przez osoby trzecie w celu usunięcia i oczyszczenia z powietrza, wody lub gruntu substancji niebezpiecznej oraz jej utylizacji, pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków:

 1. przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, nie zamierzona przez ubezpieczonego;
 2. początek procesu przedostania miał miejsce w okresie ubezpieczenia;
 3. przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez ubezpieczonego lub inne osoby w ciągu 7 dni od chwili rozpoczęcia procesu przedostania;
 4. przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji została stwierdzona protokołem służby ochrony środowiska, policji lub straży pożarnej.

 

Propozycja zmiany na:

pkt j)

odpowiedzialność cywilna za szkody w środowisku powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także wszelkie koszty poniesione przez osoby trzecie w celu usunięcia i oczyszczenia z powietrza, wody lub gruntu substancji niebezpiecznej oraz jej utylizacji, pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków:

 1. przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, nie zamierzona przez ubezpieczonego;
 2. początek procesu przedostania miał miejsce w okresie ubezpieczenia;
 3. przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez ubezpieczonego lub inne osoby w ciągu 72 godzin od chwili rozpoczęcia procesu przedostania;
 4. przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji została stwierdzona protokołem służby ochrony środowiska, policji lub straży pożarnej.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Metryka strony

Udostępniający: Monika Dąbrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Data wprowadzenia: 2014-10-09

Data modyfikacji: 2014-10-09

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2014-10-09