Rudka, dnia 08.10.2014 r.

 

KO.271.7.2014

                                                                                                           WYKONAWCY

Dot. zadania: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

 

Wyjaśnienie treści SIWZ – cz. 3

 

Zamawiający – Gmina Rudka, działając zgodnie z art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907) udziela odpowiedzi na podstawie pytań Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający przestawia poniżej treści pytań i odpowiedzi.

 

Pytanie 1.

Proszę o informację, czy Gmina Zarządza basenem, pływalnią, kąpieliskiem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie Zarządza basenem, pływalnią, kąpieliskiem.

 

Pytanie 2.

Proszę o informację, czy Gmina zarządza wysypiskiem śmieci?

Odpowiedź:

Zamawiający zarządza wysypiskiem, które jest w rekultywacji.

 

Pytanie 3.

Proszę o informację, czy Gmina odpowiada za działalność zakładu gospodarki komunalnej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, ze nie posiada takiej jednostki jak zakład gospodarki komunalnej ale wykonuje takie czynności jak: doprowadzanie wody do gospodarstw oraz odbiór ścieków.

 

Pytanie 4.

Proszę o zmianę w definicji huraganu na wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17m/s.

Odpowiedź:

 Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 5.

Proszę o wprowadzenie w ryzyku zalania w wyniku topnienia mas śniegu lub lodu limitu  w  wysokości 100 000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

 

Pytanie 6.

Proszę o podanie informacji na temat materiału ścian i pokrycia dachu budynków lub określenia klasy palności - Tabela nr 2 wykaz budynków

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada takich informacji i nie jest w stanie ich udzielić.

Metryka strony

Udostępniający: Monika Dąbrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Data wprowadzenia: 2014-10-09

Data modyfikacji: 2014-10-09

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2014-10-09