Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Nazwa zamówienia publicznego:

 

„Zorganizowanie wyjazdów edukacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rudce w ramach realizowanego przez Gminę Rudka projektu pt. „Szansa na rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Edukacyjnego Kapitał Ludzki”

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Monika Dąbrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Data wprowadzenia: 2014-04-04

Data modyfikacji: 2014-04-04

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2014-04-04