Dokumenty do oceny sytuacji finansowej Zamawiającego

Wykaz dokumentów do oceny sytuacji finansowej Zamawiającego:

 1. Zaświadczenie o wyborze Wójta

 2. Uchwała w sprawie powołania Skarbnika

 3. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy

 4. Wykaz instytucji, w których Gmina korzysta z kredytów i pożyczek

 5. Decyzja o nadaniu numeru NIP

 6. Uchwała Nr XXX/163/2014 Rady Gminy Rudka w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu konsolidacyjnego

 7. Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty kredytu zostanie udostępniona niezwłocznie po otrzymaniu.

 8. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudka na 2014 rok wraz z uchwałami i zarządzeniami zmieniającymi – http://bip.ug.rudka.wrotapodlasia.pl/Budzet_gm/budzet_2014.htm

 9. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudka na lata 2014 – 2017 wraz z uchwałami zmieniającymi - http://bip.ug.rudka.wrotapodlasia.pl/Budzet_gm/budzet_2014.htm

 10.  Zarządzenie Nr 14/2014 Wójta Gminy Rudka z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudka za 2013 rok - http://bip.ug.rudka.wrotapodlasia.pl/Organy_gm/wojt/zarz2014/14_2014.htm

 11. Zarządzenie Nr 37/2014 Wójta Gminy Rudka z dnia  20 sierpnia 2014 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rudka za I półrocze 2014 roku - http://bip.ug.rudka.wrotapodlasia.pl/Organy_gm/wojt/zarz2014/37_2014.htm

 12. Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Rudka informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku.
 13. Sprawozdania Rb 27S, Rb 28S, Rb N, Rb Z, Rb NDS za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Monika Dąbrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Data wprowadzenia: 2014-09-22

Data modyfikacji: 2014-10-23

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2014-09-22