Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Dostawa paliwa do pojazdów i maszyn będących

w dyspozycji Urzędu Gminy Rudka w 2015 roku

Załączniki do treści

 • SIWZ (DOC, 133 KB)

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 • zalacznik_nr_1_8 (DOC, 43 KB)

  Formularz ofertowy

 • zalacznik_nr_2_8 (DOC, 35 KB)

  Formularz cenowy

 • zalacznik_nr_3_9 (DOC, 42 KB)

  Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 • zalacznik_nr_4_8 (DOC, 25,5 KB)

  Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

 • zalacznik_nr_5_7 (DOC, 68 KB)

  Projekt umowy

 • zalacznik_nr_6 (DOCX, 13,69 KB)

  Wzór informacji wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Metryka strony

Udostępniający: Monika Dąbrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Data wprowadzenia: 2014-12-05

Data modyfikacji: 2014-12-05

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2014-12-05