Archiwum zamówień 2016-2019

 

 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez Gminę Rudka

Rok 2019

Nazwa zamówienia publicznego:

"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Rudka"

termin składania ofert: 15.11.2019 r. godz. 12.00

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Zapytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ

Informacja o zmianie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert-zapytanie ofertowe

„Budowa siłowni plenerowej ze strefą relaksu

Termin składania ofert: 10.09.2019 r. godz. 10.00

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Rok 2018

Zapytanie ofertowe

„USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

 Z TERENU GMINY RUDKA”

Termin składania ofert: 28.09.2018 r. godz. 13.00

Zapytanie ofertowe 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Przetarg nieograniczony

"Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1342946 zł na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek"

Termin składania ofert: 14.08.2018 r. godz. 10.00 (po zmianie)

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Dokumenty do oceny zdolności kredytowej Zamawiającego

Informacja o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz o przedłużeniu terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony

"Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej położonej w obrębie gruntów wsi Rudka"

Termin składania ofert: 20.07.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach realizacji zadania pn.:

„Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudka oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Olendy”

Termin składania ofert - 04.05.2018 r.

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe:

"Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudka oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Olendy"

Termin składania ofert - 28.03.2018 r

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe:

"Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudka oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Olendy"

Termin składania ofert - 09.03.2018 r.

Zpytanie ofertowe z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o zakończeniu postępowania bez wyboru żadnej z ofert

Rok 2017

Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości

Termin składania ofert - 08.05.2017 r. godz. 10.00

Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości

Przetarg nieograniczony:

"Przebudowa drogi gminnej nr 163046 B w km 0+620 - 1+730"

Termin składania ofert - 29.03.2017 r., godz. 10.00

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rok 2016

Przetarg nieograniczony:

"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rudka"

Termin składania ofert - 17.11.2016 r., godz. 10.00

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert:

"Obsługa bankowa budżetu Gminy Rudka

oraz jednostek organizacyjnych Gminy Rudka"

Termin składania ofert - 04.10.2016 r. godz. 14.00

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

Wyjaśnienia zamawiającego

Zaproszenie do składania ofert na:

"Zakup i dostawa urn wyborczych"

Termin składania ofert - 09.09.2016 r. godz. 10.00

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert na:

"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudka"

Termin składania ofert - 13.05.2016 r. godz. 10.00

 Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

 

Metryka strony

Udostępniający: Monika Dąbrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Data wytworzenia: 2018-02-19

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Data wprowadzenia: 2015-01-08

Modyfikujący: Monika Dąbrowska

Data modyfikacji: 2020-03-19

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2015-01-08