ZARZĄDZENIE NR 34/2015

WÓJTA GMINY RUDKA

z dnia 5 października 2015 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1, § 2 pkt 1 i § 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się obwodową komisję wyborczą nr 1 z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej w Rudce, ul. Wolności 1, 17-123 Rudka, w składzie określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Powołuje się obwodową komisję wyborczą nr 2 z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej w m. Koce Borowe 1, 17-123 Rudka, w składzie określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Andrzej Anusiewicz

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 34/2015
Wójta Gminy Rudka z dnia 5 października 2015 r.

 

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1

Skład komisji:

 1.  Tomasz Kresso, zam. Rudka

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

 1. Adam Angielczyk, zam. Rudka

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 1. Helena Warmijak, zam. Rudka

zgłoszenia dokonał: Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

 1. Łukasz Angielczyk, zam. Olendy

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni

 1. Maria Sztejniec, zam. Rudka

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi

 1.  Katarzyna Fedorowicz, zam. Rudka

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 1. Piotr Karpiński, zam. Rudka

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Wyborców Czykwin do Senatu

 1. Bogusława Antoszczuk, zam. Rudka

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

 1. Marcin Gawrysiak, zam. Rudka

zgłoszenia dokonał: Wójt Gminy Rudka

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 34/2015
Wójta Gminy Rudka z dnia 5 października 2015 r.

 

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2

Skład komisji:

 1. Anna Kuzub, zam. Rudka

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

 1. Kazimierz Paprocki, zam. Rudka

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 1. Michał Warmijak, zam. Rudka

zgłoszenia dokonał: Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

 1. Rafał Mazur, zam. Rudka

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni

 1. Marianna Moczulska, zam. Niemyje Stare

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi

 1. Paweł Bobel, zam. Rudka

zgłoszenia dokonał: Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 1. Ryszard Antoszczuk, zam. Rudka

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Wyborców Czykwin do Senatu

 1. Iwona Niemyjska, zam. Koce Borowe

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

 1. Tomasz Niemyjski, zam. Niemyje Nowe

zgłoszenia dokonał: Wójt Gminy Rudka

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Data wprowadzenia: 2015-10-05

Modyfikujący: Jerzy Gabrysiak

Data modyfikacji: 2015-10-05

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2015-10-05