OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RUDKA

z dnia 10 sierpnia 2015 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o miejscu, dacie i terminie publicznego losowania składu obwodowej komisji do spraw referendum nr 1

Na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji (Dz. U. Nr 74, poz. 671 z późn. zm.), w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318)

zawiadamia się, że

publiczne losowanie składu Obwodowej Komisji do Spraw Referendum nr 1 z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej w Rudce, ul. Wolności 1 – obwód głosowania nr 1, odbędzie się w dniu 13 sierpnia br. (czwartek) o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Rudka, ul. Brańska 13, pok. nr 3.

 Liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów do składu komisji wynosi 9 osób.

 

Wójt Gminy

Andrzej Anusiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Data wprowadzenia: 2015-08-10

Data modyfikacji: 2015-08-10

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2015-08-10