ZARZĄDZENIE NR 29/2015

WÓJTA GMINY RUDKA

z dnia 13 sierpnia 2015 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 318) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się obwodową komisję do spraw referendum nr 1 z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej w Rudce, ul. Wolności 1, 17-123 Rudka, w składzie określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Powołuje się obwodową komisję do spraw referendum nr 2 z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej w m. Koce Borowe 1, 17-123 Rudka, w składzie określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Andrzej Anusiewicz

Załącznik nr 1 do zarządzenia

nr 29/2015 Wójta Gminy Rudka

z dnia 13 sierpnia 2015 r.

 

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 1

Skład komisji:

 1.  Anna Elżbieta Stankiewicz, zam. Rudka

podmiot zgłaszający: Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej

 1. Bogusława Antoszczuk, zam. Rudka

podmiot zgłaszający: Fundacja „Samorządność i Demokracja”

 1. Monika Karpińska, zam. Rudka

podmiot zgłaszający: Chrześcijańsko-Demokratyczne Stowarzyszenie „Nasze Podlasie”

 1. Adam Angielczyk, zam. Rudka

podmiot zgłaszający: Prawo i Sprawiedliwość - partia polityczna

 1. Helena Iwańczuk, zam. Rudka

podmiot zgłaszający: Fundacja Biznes i Prawo

 1.  Helena Warmijak, zam. Rudka

podmiot zgłaszający: Twój Ruch - partia polityczna

 1. Katarzyna Fedorowicz, zam. Rudka

podmiot zgłaszający: Polskie Stronnictwo Ludowe - partia polityczna

 1. Maria Sztejniec, zam. Rudka

podmiot zgłaszający: Fundacja Rozwoju Complinance

 1. Marcin Gawrysiak, zam. Rudka

zgłoszenia dokonał: Wójt Gminy Rudka

Załącznik nr 2 do zarządzenia

nr 29/2015 Wójta Gminy Rudka

z dnia 13 sierpnia 2015 r.

 

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 2

Skład komisji:

 1. Stanisław Żero, zam. Niemyje Stare

podmiot zgłaszający: Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej

 1. Wincenty Gawrysiak, zam. Rudka

podmiot zgłaszający: Fundacja „Samorządność i Demokracja”

 1. Janina Moczulska, zam. Koce Borowe

podmiot zgłaszający: Chrześcijańsko-Demokratyczne Stowarzyszenie „Nasze Podlasie”

 1. Jolanta Niemyjska, zam. Niemyje Stare

podmiot zgłaszający: Prawo i Sprawiedliwość - partia polityczna

 1. Małgorzata Barszczewska, zam. Niemyje-Jarnąty

podmiot zgłaszający: Fundacja Biznes i Prawo

 1. Michał Warmijak, zam. Rudka

podmiot zgłaszający: Twój Ruch - partia polityczna

 1. Katarzyna Niemyjska, zam. Niemyje Stare

podmiot zgłaszający: Polskie Stronnictwo Ludowe - partia polityczna

 1. Rafał Mazur, zam. Rudka

podmiot zgłaszający: Stowarzyszenie Wspólnota

 1. Tomasz Niemyjski, zam. Niemyje Nowe

zgłoszenia dokonał: Wójt Gminy Rudka

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Data wprowadzenia: 2015-08-13

Data modyfikacji: 2015-08-18

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2015-08-13