Wyniki wyborów samorzadowych w gminie Rudka

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Rudce z dnia 23 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 16 listopada 2014 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rudce z dnia 24 października 2014 r. o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Rudka

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rudce z dnia 24 października 2014 r. o obsadzeniu mandatu radnego Rady Gminy Rudka bez głosowania w okręgu wyborczym nr 1

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rudce z dnia 24 października 2014 r. o obsadzeniu mandatu radnego Rady Gminy Rudka bez głosowania w okręgu wyborczym nr 2

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rudce z dnia 24 października 2014 r. o obsadzeniu mandatu radnego Rady Gminy Rudka bez głosowania w okręgu wyborczym nr 3

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rudce z dnia 24 października 2014 r. o obsadzeniu mandatu radnego Rady Gminy Rudka bez głosowania w okręgu wyborczym nr 4

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rudce z dnia 24 października 2014 r. o obsadzeniu mandatu radnego Rady Gminy Rudka bez głosowania w okręgu wyborczym nr 5

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rudce z dnia 24 października 2014 r. o obsadzeniu mandatu radnego Rady Gminy Rudka bez głosowania w okręgu wyborczym nr 6

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rudce z dnia 24 października 2014 r. o obsadzeniu mandatu radnego Rady Gminy Rudka bez głosowania w okręgu wyborczym nr 7

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rudce z dnia 24 października 2014 r. o obsadzeniu mandatu radnego Rady Gminy Rudka bez głosowania w okręgu wyborczym nr 8

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rudce z dnia 24 października 2014 r. o obsadzeniu mandatu radnego Rady Gminy Rudka bez głosowania w okręgu wyborczym nr 9

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rudce z dnia 24 października 2014 r. o obsadzeniu mandatu radnego Rady Gminy Rudka bez głosowania w okręgu wyborczym nr 11

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rudce z dnia 24 października 2014 r. o obsadzeniu mandatu radnego Rady Gminy Rudka bez głosowania w okręgu wyborczym nr 12

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rudce z dnia 24 października 2014 r. o obsadzeniu mandatu radnego Rady Gminy Rudka bez głosowania w okręgu wyborczym nr 13

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rudce z dnia 24 października 2014 r. o obsadzeniu mandatu radnego Rady Gminy Rudka bez głosowania w okręgu wyborczym nr 14

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Rudce o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania składu obwodowej komisji wyborczej nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Rudka z dnia 16 października 2014 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rudce z dnia 14 października 2014 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów do Rady Gminy Rudka w okręgu wyborczym nr 1

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rudce z dnia 14 października 2014 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów do Rady Gminy Rudka w okręgu wyborczym nr 2

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rudce z dnia 14 października 2014 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów do Rady Gminy Rudka w okręgu wyborczym nr 3

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rudce z dnia 14 października 2014 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów do Rady Gminy Rudka w okręgu wyborczym nr 4

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rudce z dnia 14 października 2014 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów do Rady Gminy Rudka w okręgu wyborczym nr 5

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rudce z dnia 14 października 2014 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów do Rady Gminy Rudka w okręgu wyborczym nr 6

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rudce z dnia 14 października 2014 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów do Rady Gminy Rudka w okręgu wyborczym nr 7

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rudce z dnia 14 października 2014 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów do Rady Gminy Rudka w okręgu wyborczym nr 8

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rudce z dnia 14 października 2014 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów do Rady Gminy Rudka w okręgu wyborczym nr 9

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rudce z dnia 14 października 2014 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów do Rady Gminy Rudka w okręgu wyborczym nr 11

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rudce z dnia 14 października 2014 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów do Rady Gminy Rudka w okręgu wyborczym nr 12

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rudce z dnia 14 października 2014 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów do Rady Gminy Rudka w okręgu wyborczym nr 13

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rudce z dnia 14 października 2014 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów do Rady Gminy Rudka w okręgu wyborczym nr 14

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rudce z dnia 8 października 2014 r. w wezwaniu do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na radnych

Informacja o składzie, siedzibie i harmonogramie pełnienia dyżurów przez Gminną Komisję Wyborczą w Rudce

Kumunikat Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 17 września 2014 r. o terminie publicznego losowania składów terytorialnych komisji wyborczych

Obwieszczenie Wójta Gminy Rudka z dnia 1 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej

Obwieszczene Starosty Bielskiego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie okręgów wyborczych do Rady Powiatu Bielskiego

Obwieszczenie Wójta Gminy Rudka z dnia 1 września 2014 r. o wykazie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Komunikat Komisarza Wyborczego w Białymstoku w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych

Komunikat Komisarza Wyborczego w zakresie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Data wprowadzenia: 2014-08-28

Modyfikujący: Jerzy Gabrysiak

Data modyfikacji: 2015-09-25

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2014-08-28