Wybory uzupełniające do Rady Gminy Rudka w okręgu wyborczym Nr 9

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 27 kwietnia 2020 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rudka przeprowadzonych w dniu 26 kwietnia 2020 r.

Protokół z wyborów

Zarządzenie Nr 54/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rudka

Zarządzenie Nr 40/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rudka

Postanowienie Komisarza Wyborczego II w Białymstoku II z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Rudka

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Rudka.

Informacja Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 9 marca 2020 r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej Nr 1 i terminie losowania składu komisji

Obwieszczenie Wójta Gminy Rudka z dnia 5 marca 2020 r. o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Rudka w okręgu wyborczym nr 9, zarządzonych na dzień 5 kwietnia 2020 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rudce z dnia 4 marca 2020 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Rudka zarządzonych na dzień 5 kwietnia 2020 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rudce z dnia 2 marca 2020 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Rudka zarządzonych na dzień 5 kwietnia 2020 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 02 marca 2020 r. o miejscu i czasie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych

Informacja o składzie, siedzibie i harmonogramie pełnienia dyżurów przez Gminną Komisję Wyborczą w Rudce

Postanowienie Nr 21/2020 Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Rudce.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 11 lutego 2020 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Rudka zarządzonych na dzień 5 kwietnia 2020 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Rudka z dnia 5 lutego 2020 r. o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

Informacja Komisarza Wyborczego w Białymstoku II w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Rudce w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Rudka zarządzonych na dzień 05 kwietnia 2020 r. 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 27 stycznia 2020 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Rudka

Zarządzenie Wojewody Podlaskiego Nr 12/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rudka

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Data wytworzenia: 2020-01-30

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Modyfikujący: Jerzy Gabrysiak

Data modyfikacji: 2020-04-27

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2020-01-30