INFORMACJA O UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ ZA 2005 r.

która jest wypełnieniem art.14 ust.2 lit.e, f ustawy o finansach publicznych

 

Lp

Wyszczegól- nienie

Imię i nazwisko, nazwa podatnika

Kwota udzielonej pomocy

Liczba rat

Termin odroczenia rozłożenia na raty (ostatnia rata)

Tytuł udzielonej pomocy

Organ udzielający pomocy

1.

Umorzenia

Zofia Kozłowska

76,50 zł

1

-

Podatek rolny

Wójt

Sylwester Szczepan Bobel

131,70 zł

1

-

Tomasz Kowalczuk

222,90 zł

1

Józef Kamiński

293,10 zł

-

Maria Woroniecka

28,30 zł

2

Marek Opiatowski

462,00 zł

-

Sylwester Zabłocki

123,90 zł

-

Marzanna Moczulska

68,50 zł

1

Stanisław Antoniak

168,40 zł

-

Jan Bachurek

73,20 zł

1

Maciej Sopek

84,40 zł

1

-

Podatek od nieruchomości

Wójt

Stanisław Wasilewski

76,20 zł

1

-

Antoni Angielczyk

9.979,50 zł

Podatek od środków transportowych

Wójt

Ireneusz Smolarczyk

1.437,80 zł

 

 

Podatek od środków transportowych

Wójt

Anna Skowrońska

150,00 zł

Mirosław Sural

14,80 zł

-

-

Odsetki

Wójt

Zenon Zabłocki

21,40 zł

Robert Daniel Borek

267,40 zł

X

Razem

x

13.680 zł

X

x

X

x

2.

Odroczenia

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

X

Razem

x

-

-

x

X

x

3.

Rozłożenie na raty

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

X

Razem

x

-

-

x

X

x 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Sopek

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Data wprowadzenia: 2006-05-30

Modyfikujący: Monika Dąbrowska

Data modyfikacji: 2009-02-19

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2006-05-30