Pomoc publiczna w 2011 r.

 
INFORMACJA  O  UDZIELONEJ  POMOCY  PUBLICZNEJ  ZA  2011 r.
która  jest  wypełnieniem  art.37 ust.1 pkt.2 lit. f  ustawy o finansach  publicznych - wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
 
Wyszczególnienie
Imię i nazwisko, nazwa podatnika
Kwota udzielonej pomocy w zł
Przyczyna umorzenia
Organ udzielający pomocy

Ulga inwestycyjna

Waldemar Kosiński
Tadeusz Niemyjski
Roman Trusiak 
  

Wójt

Ulga z tytułu nabycia gruntów

Jacek Jakubowski
Marek Mirosław Niemyjski
Agnieszka Niemyjska
  
Wójt

Umorzenia

Tadeusz Uszyński

881,00

Ważny interes podatnika
Wójt
Rudka dnia 16 maja 2012 roku
Sporządziła: Agnieszka Dominiuk

 

 

INFORMACJA O UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ ZA 2011 r.
która jest wypełnieniem art.37 ust.1 pkt.2 lit. g ustawy o finansach publicznych - wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej
 

 

Rudka dnia 16 maja 2012 roku
Sporządziła: Agnieszka Dominiuk
Lp
Rodzaj pomocy
Imię i nazwisko, nazwa beneficjenta pomocy
Podstawa prawna udzielonej pomocy
Przyczyna udzielenia pomocy
Organ udzielający pomocy
1.
Ulga inwestycyjna
- program pomocowy E 54
Waldemar Kosiński
Tadeusz Niemyjski
Roman Trusiak
art.13 ust.1 pkt.1 ustawy o podatku rolnym
Ulga ustawowa
Wójt
2.
Ulga z tytułu nabycia gruntów
- program pomocowy E 54
Dariusz Piesio
Jacek Jakubowski
Tadeusz Moczulski
Renata Moczulska
Katarzyna Puchacz
Mariusz Puchacz
Dorota Wojno
Andrzej Wojno
Marek Mirosław Niemyjski
Agnieszka Niemyjska
art.12 ust.1 pkt.4 ustawy o podatku rolnym
Ulga ustawowa
Wójt
3.
Umorzenia
Małgorzata Zabłocka
art.67a § 1 pkt 3,art. 67b § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej
Ważny interes podatnika
Wójt
4.
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - program pomocowy NN 40/2006
Abram Janusz
Angielczyk Adam
Angielczyk Stanisław
Angielczyk Zenon
Antoszuk Halina
Anusiewicz Andrzej
Bagiński Józef
Barszczewski Piotr
Bobel Adam
Bobel Anna
Bobel Stanisław
Bogdanowicz Sylwester
Bogucki Tadeusz
Boratyńska Halina
Borek Anna
Borek Jan Stanisław
Borek Janina
Brzozowski Henryk
Cepowicz Krzysztof
Choromański Henryk
Czapski Kazimierz Waldemar
Czerwińska Barbara
Daniluk Janina
Dobrogowski Lucjan
Dominiuk Grzegorz
Fiedorczuk Tadeusz
Filipowicz Krzysztof
Fronc Ryszard
Gałecki Andrzej
Gałecki Michał
Gawrysiak Michał
Gawrysiak Wojciech
Gnatowski Michał
Golińki Sylwester
Grabowska Beata
Hanus Krzysztof
Ilczuk Daniel
Iwańczuk Błażej
Iwańczuk Krzysztof
Iwańczuk Paweł
Jakubowski Robert
Jarosz Sławomir
Kaczor Roman
Kaczor Zdzisław
Kaliszewski Wojciech
Karpiński Michał
Karpiński Piotr
Koc Andrzej
Koc Helena
Koc Jan
Koc Jarosław
Koc Krzysztof
Koc Sławomir
Koc Tadeusz
Koc Tadeusz
Koc Wojciech
Konicki Zygmunt
Kopeć Aleksander
Kosiński Krzysztof
Kosiński Łukasz
Kosiński Rafał
Kosiński Waldemar
Kostro Halina
Kostro Janusz Stanisław
Kostro Stanisław
Kowalczuk Piotr
Krasowski Władysław
Kryńska Bogumiła
Kryńska Grażyna
Kryński Adam
Kryński Andrzej
Kryński Krzysztof
Kryński Piotr
Kryński Stanisław
Krystosiak Stanisław
Kuczyński Michał
Kwiatkowski Jan
Leszczyński Tadeusz
Lipski Marek
Litwińczuk Zbigniew
Łempicka Joanna
Łempicki Stanisław
Łempicki Zdzisław
Łuba Tadeusz
Ługowski Tadeusz
Maciejczuk Wiesław
Markowski Jarosław
Markowski Mariusz
Markowski Stanisław
Matanowski Mirosław
Michalczuk Kamil
Michalczuk Jan
Michalczuk Przemysław
Moczulska Małgorzata
Moczulski Jacek
Moczulski Marcin
Moczulski Mirosław
Moczulski Rafał
Moczulski Tadeusz
Muczyński Jakub
Niemyjski Andrzej
Niemyjski Andrzej
Niemyjski Andrzej
Niemyjski Andrzej
Niemyjski Fabian
Niemyjski Jacek
Niemyjski Jan
Niemyjski Jerzy
Niemyjski Józef
Niemyjski Kazimierz
Niemyjski Kazimierz
Niemyjski Łukasz
Niemyjski Marek
Niemyjski Michał
Niemyjski Mirosław
Niemyjski Mirosław Marek
Niemyjski Piotr
Niemyjski Piotr
Niemyjski Ryszard
Niemyjski Sławomir
Niemyjski Stanisław
Niemyjski Stanisław
Niemyjski Stanisław
Niemyjski Szczepan
Niemyjski Tadeusz
Niemyjski Tadeusz
Niemyjski Tomasz
Niemyjski Zbigniew
Niemyjski Zdzisław
Nieroda Michał Adam
Niewiński Waldemar
Olszewski Edward
Olszewski Józef
Olszewski Kazimierz
Olszewski Kazimierz
Olszewski Piotr
Olszewski Tadeusz
Olszewski Tadeusz
Otap Andrzej
Pałaszewski Jan
Pampuch Michał
Paprocki Andrzej
Paprocki Sławomir
Parafia Rzymskokatolicka    Niemyje Nowe
Parafia Rzymskokatolicka Rudka
Parzonka Adam
Parzonko Marcin
Pietraszko Józef
Pietraszko Romuald
Pławińska Katarzyna
Popławski Władysław
Porucznik Andrzej
Porucznik Tadeusz
Półtorak Aneta
Półtorak Ireneusz
Półtorak Mariusz
Puchalska Ewa
Puchalski Ryszard
Puchalski Sylwester
Puchalski Tomasz
Radziszewska Beata
Rutkowski Stanisław
Sak Mirosław
Seta Teresa
Siemieńczuk Maciej
Sikorski Zdzisław
Siółkowski Stanisław
Skowroński Ireneusz
Skowroński Jan
Skowroński Krzysztof
Smolarczuk Janina
Smorczewski Tadeusz Edmund
Sopek Adam
Sopek Krzysztof
Sopel Ewa Joanna
Styczyńska Maria
Szmurło Jan
Szymborski Jarosław
Święcki Andrzej
Trusiak Roman
Twarowski Andrzej
Tymiński Andrzej
Tymiński Krzysztof
Kryński Sławomir
Warmijak Kazimierz
Warmijak Krzysztof
Wasilczuk Agnieszka
Wasilczuk Tomasz
Szmurło Krzysztof
Wasilewski Michał
Waszczuk Heronim
Wilanowski Wiesław
Wiński Ryszard
Wojeński Dariusz
Wojno Jerzy
Woroszył Michał
Wróblewski Marek
Wyszyński Roman
Wyszyński Sławomir
Wyszyński Wojciech
Zabłocka Anna
Zabłocka Elżbieta
Zabłocka Małgorzata
Zabłocki Bogdan Jerzy
Zabłocki Zenon Jerzy
Zagroba Mariusz
Zalewski Grzegorz
Zalewski Wiesław
Zamachowska Wiesława
Zgiet Urszula
Zięba Teresa
Żero Stanisław
art.5 ust.1 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego 
Dotacja celowa z budżetu państwa
Wójt 
 

Metryka strony

Udostępniający: Agnieszka Dominiuk

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Data wprowadzenia: 2012-05-16

Modyfikujący: Monika Dąbrowska

Data modyfikacji: 2012-05-16

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2012-05-16