Uchwały Rady Gminy Rudka

Rok 2011

Nr sesji
Data
Nr uchwały
Treść uchwały - w sprawie
IV
11.02.2011 r.
IV/17/2011
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudka na lata 2011-2014 (patrz: menu - Budżet, Rok 2011)
IV/18/2011
zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2011 (patrz: menu - Budżet, Rok 2011)
V
25.02.2011 r.
V/19/2011
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudka na lata 2011-2014 (patrz: menu - Budżet, Rok 2011)
V/20/2011
zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2011 (patrz: menu - Budżet, Rok 2011)
V/21/2011
VI
31.03.2011 r.
VI/22/2011
VI/23/2011
VI/24/2011
VI/25/2011
VI/26/2011
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudka na lata 2011-2014 (patrz: menu - Budżet, Rok 2011)
VI/27/2011
zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2011 (patrz: menu - Budżet, Rok 2011)
VI/28/2011
VII
29.04. 2011 r.
VII/29/2011
VII/30/2011
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudka na lata 2011-2014 (patrz: menu - Budżet, Rok 2011)
VII/31/2011
zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2011 (patrz: menu - Budżet, Rok 2011)
VII/32/2011
VII/33/2011
 VIII
 
30.06.2011 r. 
 
VIII/34/2011
VIII/35/2011
VIII/36/2011
VIII/37/2011
VIII/38/2011
zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2011 (patrz: menu - Budżet, Rok 2011)
VIII/39/2011
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudka na lata 2011-2014 (patrz: menu - Budżet, Rok 2011)
IX
30.09.2011 r.
IX/40/2011
IX/41/2011
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudka na lata 2011 – 2014 (patrz: menu - Budżet, Rok 2011)
IX/42/2011
zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2011 (patrz: menu - Budżet, Rok 2011)
IX/43/2011
IX/44/2011
IX/45/2011
X
08.11.2011 r.
X/46/2011
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudka na lata 2011-2014 (patrz: menu - Budżet, Rok 2011)
X/47/2011
zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2011 (patrz: menu - Budżet, Rok 2011)
XI
28.11.2011 r.
XI/48/2011
XI/49/2011
XI/50/2011
XI/51/2011
XI/52/2011
XI/53/2011
XI/54/2011
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudka na lata 2011-2014 (patrz: menu - Budżet, Rok 2011)
XI/55/2011
zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2011 (patrz: menu - Budżet, Rok 2011)
XII
30.12.2011 r.
XII/56/2011
XII/57/2011
XII/58/2011
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudka na lata 2011 - 2014
XII/59/2011
zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2011 (patrz: menu - Budżet, Rok 2011).
XII/60/2011
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudka na lata 2012 – 2015 (patrz: menu - Budżet, Rok 2012).
XII/61/2011
uchwalenia budżetu gminy Rudka na rok 2012 (patrz: menu - Budżet, Rok 2012).

 

Metryka strony

Udostępniający: Monika Dąbrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Data wprowadzenia: 2011-07-22

Modyfikujący: Monika Dąbrowska

Data modyfikacji: 2012-01-09

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2011-07-22