rok 2020

Uchwała Nr X/94/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudka

Uchwała Nr X/93/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudka za 2019 rok

Uchwała Nr X/92/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2020

Uchwała Nr X/91/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudka na lata 2020-2023

Uchwała Nr X/90/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr X/89/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rudka w roku szkolnym 2020/2021 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych

Uchwała Nr X/88/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 30 czerwca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego

Uchwała Nr X/87/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudka wotum zaufania

Uchwała Nr X/86/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rudce

Uchwała Nr X/85/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Wsparcia pod nazwą "Klub Seniora"

Uchwała Nr IX/84/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2021

Uchwała Nr IX/83/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego

Uchwała Nr IX/82/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rudka w roku 2020

Uchwała Nr IX/81/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2020

Uchwała Nr IX/80/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudka na lata 2020-2023

Uchwała Nr IX/79/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Rudka na lata 2020-2023

Uchwała Nr IX/78/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rudce

Uchwała Nr IX/77/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2023

Uchwała Nr IX/76/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Wsparcia pod nazwą "Klub Seniora"

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Data wytworzenia: 2020-04-06

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Modyfikujący: Monika Dąbrowska

Data modyfikacji: 2020-07-13

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2020-04-06