Wybory samorządowe 2018

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rudce z dnia 1 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Rudka bez głosowania w o okręgu wyborczym nr 3 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rudce z dnia 1 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Rudka bez głosowania w o okręgu wyborczym nr 7 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rudce z dnia 1 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Rudka bez głosowania w o okręgu wyborczym nr 11 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rudce z dnia 1 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Rudka bez głosowania w o okręgu wyborczym nr 12 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rudce z dnia 1 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Rudka bez głosowania w o okręgu wyborczym nr 13 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rudce z dnia 1 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Rudka bez głosowania w o okręgu wyborczym nr 15 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 29 września 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Rudka

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 29 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rudka

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Rudce z dnia 29 września 2018 r. o przyznaniu numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rudka zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Rudka

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rudce z dnia 18 września 2018 r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów w wyborach do Rady Gminy Rudka w okręgach wyborczych nr 3, nr 7, nr 11, nr 12, nr 13 i nr 15

Informacja o składzie, siedzibie, harmonogramie pełnienia dyżurów przez Gminną Komisję Wyborczą w Rudce

Obwieszczenie Wójta Gminy Rudka z dnia 12 września 2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Rudce

Obwieszczenie Wójta Gminy Rudka z dnia 20 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej

Obwieszczenie Starosty Bielskiego z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Bielskiego

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 17 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej dla wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Wykaz powołanych urzędników wyborczych z obszaru działania delegatury KBW Białystok

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Data wytworzenia: 2018-08-14

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Modyfikujący: Jerzy Gabrysiak

Data modyfikacji: 2018-10-01

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2018-08-14